POMOC RODIČOM AJ ŽIAKOM

PRE RODIČOV

www.komposyt.sk/pre-rodicov

PRE ŽIAKOV

www.komposyt.sk/pre-ziakov

Poradenské hry a testy

.www.komposyt.sk/pre-odbornikov/odborne-zdroje/ine-clanky/poradenske-metodiky

Orientácia rodičov a žiakov vo svete práce – informačné zdroje

www.komposyt.sk/pre-odbornikov/karierove-poradenstvo/orientacia-rodicov-a-ziakov-vo-svete-prace%E2%80%93informacne-zdroje

Sústava učebných a študijných odborov na SŠ

www.komposyt.sk/pre-odbornikov/karierove-poradenstvo/Sustava-ucebnych-a-studijnych-odborov-na-SS

ODPORÚČAM!

Veľmi dobrá stránka určená na pomoc rodičom aj žiakom..... www.komposyt.sk/