Kalendár akcií

Harmonogram prijímacieho konania v školskom roku 2018-2019

07.09.2018 07:00
Gestor Úloha Termín ZŠ ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS. do 9.7.2018 OŠ, ZR Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie....