Konzultačné hodiny

Pre rodičov:    v  utorok od 7:15 do 8:15 hod. , alebo podľa individuálnej dohody

Pre žiakov:      podľa individuálnej dohody/ potreby

Testovanie pre žiakov prostredníctvom COMDI a PROFsme