Vzor pre odvolanie


Milí rodičia, ak Vaše dieťa nebolo prijaté na strednú školu, môžete podať odvolanie priamo na riaditeľstvo príslušnej strednej školy. Ponúkame Vám vzor odvolania:

Vzor_odvolania.doc (24,5 kB)