Testovanie 9- 2013

26.09.2012 18:46

TESTOVANIE

9-2013

 

13. 3. 2013

Náhradný termín TESTOVANIA 9    26. 3. 2013

Všetkým deviatakom želáme veľa šťastia a

správnych odpovedí pri vypĺňaní

odpoveďových hárkov!

Držíme palce!