Informácia o aktuálnom vývoji nezamestnanosti absolventov stredných škôl

01.10.2012 17:41

www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=8950