Kritériá pre prijatie žiakov na stredné školy

nájdete na

www.svsmi.sk/

 

! do 1.2. 2012 zverejní riaditeľ SŠ kritériá na talentové odbory

 

! do 31.3. 2012 zverejní riaditeľ SŠ kritériá na netalentové odbory