Konzultačné hodiny

Pre rodičov:

Každú stredu od 10:10 hod. do 11:10 hod.     (pondelok- piatok : podľa individuálnej dohody)

Pre žiakov:

podľa individuálnej dohody/ potreby