DOD

DOD 2016

13.11.2016 14:46
  TRNAVA:     Ponuka_studijnych_odborov 2016.pdf      (630593)ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM.pdf (195493)      Inzerát 2016.doc (35328)   TRNAVA BIL. GYMN. :    Pozvanka na DOD GYM pre skoly.doc (729600)   SPOJENÁ ŠKOLA,...

Kalendár akcií

Harmonogram 2016

13.11.2016 14:26
harmonogram.doc (56832) 

HARMONOGRAM PRIJÍMACIEHO KONANIA

16.09.2015 18:46
ZŠ ZŠ naplní cez program PROFORIENT dáta žiakov – vstupné doklady – a export z programu zašle do príslušného ŠVS do 10.7.2015 OŠ, ZR Rozhodne o návrhu počtu tried prvého ročníka osemročných gymnázií pre nasledujúce prijímacie konanie. do...

TESTOVANIE 5

16.09.2015 18:41
Testovanie 5- 2015 sa uskutoční novembra.   Viac informácií nájdete tu: www.nucem.sk/sk/testovanie_5

BURZA PRÁCE

20.09.2013 18:57
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky organizuje 19.10.2015 od 9:00 hod. BURZU PRÁCE a INFORMÁCIÍ.